Theo van Krimpen
© 2020 Theo van Krimpen.

Atelier het Oude Paardentramhuisje

Oudeschanskerweg 2

9695 XC Bellingwolde

Open: op afspraak.

Het beeldend kunstenaar zijn kent voor Theo twee aspecten die altijd een belangrijke rol spelen. Enerzijds werken met en ervaren van nieuwe materialen en mogelijkheden, anderzijds het doorgeven hiervan. Hij geeft al ruim 45 jaar les in kunstzinnige vorming. Gezien zijn klasieke leerschool aan de Rijksacademie in Amsterdam haalt hij zijn inspiratie vooral uit bijvoorbeeld het monumentale van Michel Angelo of het pure bijna maagdelijke van Donatello. De Amerikaanse beeldhouwer en houtbewerker L.Weinstein heeft hem veel geleerd over de eigenschappen van hout en het benodigde gereedschap. Uit Theo’s werk is duidelijk af te leiden dat de maker, in zowel artistiek als in ambachtelijk opzicht, zijn vak verstaat. Ook is hij een verhalen verteller, in elk beeld schuilt wel een verhaal. Het is aan de aanschouwer dit verhaal te ontdekken, of misschien legt u er zelf wel een verhaal in.

© 2020 Theo van Krimpen.

© 2020 Theo van Krimpen.
© 2020 Theo van Krimpen.
© 2020 Theo van Krimpen.
© 2020 Theo van Krimpen.

Top

Copyright notice   
Disclaimer
Contact